UWAGA: Avonkatalog.pl nie jest oficjalną stroną firmy Avon Cosmetics Polska. Strona ma wyłączoną możliwość rejestracji i nie posiadamy żadnych kont użytkowników. Jeśli zakładałaś(eś) konto na avon.pl i chcesz je usunąć, skontaktuj się w tej sprawie na avon.pl/kontakt/

Regulamin serwisu avonkatalog.pl

Niniejszy regulamin określa zasady działania miejsca sieciowego, działającego pod adresem internetowym https://avonkatalog.pl. Regulamin ten określa prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Użytkowników serwisu, jak również podmiotu zarządzającego serwisem avonkatalog.pl.

I. Definicje
Administrator – osoba zarządzająca i moderująca serwis avonkatalog.pl.
Moderator – osoba moderująca treści publikowane w serwisie avonkatalog.pl.
Użytkownik – osoba odwiedzająca miejsce sieciowe dostępne pod adresem avonkatalog.pl i/lub posiadająca konto w tym serwisie.
Serwis – miejsce sieciowe dostępne pod adresem avonkatalog.pl
Zdjęcia – wszelkiego rodzaju grafiki zamieszczone przez Użytkownika w różnych częściach serwisu avonkatalog.pl; również obrazki profilowe i awatary grup.

II. Postanowienia wstępne
1. Zasady ogólne dotyczące regulaminu
2. Korzystanie z serwisu avonkatalog.pl jest bezpłatne (darmowe).
3. Korzystając z serwisu avonkatalog.pl oświadczasz, że zapoznałeś(aś) się z niniejszym Regulaminem i akceptujesz wszystkie jego postanowienia.
4. Użytkownik rejestrując konto i korzystając z Serwisu, działa we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.
5. W przypadku złamania przez Użytkownika jakiegokolwiek punktu niniejszego Regulaminu, Moderator lub Administrator serwisu avonkatalog.pl może zablokować lub usunąć konto Użytkownika oraz wszelkie dane z nim powiązane bez podania przyczyny i informowania Użytkownika o tym fakcie.

III. Odpowiedzialność Wydawcy
1. Wydawca i Administrator serwisu avonkatalog.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

a) materiały, treści i poglądy głoszone przez ich autorów. Całkowita odpowiedzialność za materiały, treści i poglądy publikowane na łamach Serwisu ponoszą ich autorzy;
b) sposób w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu, ani za jakiekolwiek skutki z tego wynikające;
c) za błędne działanie bądź niedziałanie serwisu avonkatalog.pl i/lub funkcji w nim dostępnych oraz ewentualne straty Użytkownika z tym związane;
d) za nieupoważnione udostępnienie danych dostępowych do konta Użytkownika i za skutki związane z wejściem w posiadanie takich danych przez osoby trzecie;
e) za szkody poniesione przez Użytkownika, których powodem były zagrożenia występujące w sieci Internet, w szczególności włamaniami do profilu Użytkownika, wejście w posiadanie hasła przez osoby trzecie oraz zainfekowanie systemu Użytkownika wirusem;
f) za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie materiałów, plików, zdjęć i treści. Odpowiedzialność tą ponosi osoba trzecia dokonująca takiego naruszenia;
g) za treść komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną;
h) za straty poniesione przez Użytkownika wynikające z działania osób trzecich, także osób będącymi Użytkownikami Serwisu.

7. Wydawca i Administrator serwisu avonkatalog.pl dołoży starań aby Serwis działał bezproblemowo. Nie możemy jednak zagwarantować, że Serwis zawsze będzie działał bezproblemowo, a dostęp do niego nie będzie niczym zakłócony.

IV. Proces rejestracji
1. Rejestracja na stronie https://avonkatalog.pl aktualnie jest wyłączona.
2. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik powinien podać prawdziwe dane. Podanie niepoprawnych danych, w szczególności adresu e-mail, uniemożliwi aktywację konta Użytkownika. Wykrycie fałszywych danych może skutkować blokadą konta lub jego usunięciem.
3. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizacji danych przypisanych do jego profilu w serwisie www.avonline.pl, za każdym razem, gdy nastąpią zmiany w danych adresowych lub kontaktowych.
4. Dokonując rejestracji w serwisie avonkatalog.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności dostępną pod adresem avonkatalog.pl/polityka-prywatnosci oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
5. Poprzez rejestrację, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na ich prezentację w serwisie avonkatalog.pl. Poprzez rejestrację w serwisie avonkatalog.pl, której skutkiem jest założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego obowiązującego Regulaminu.
6. Rejestrując się w serwisie avonkatalog.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych, informacyjnych i statystycznych. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez avonkatalog.pl, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).

V. Konto użytkownika
1. Konto Użytkownika nie użytkowane przez okres dłuższy niż 12 miesięcy od ostatniego logowania, może zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia.
2. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto zostanie zablokowane (na stałe lub tymczasowo) lub usunięte (trwale).
3. Użytkownik ma pełny wgląd do swoich danych podanych podczas rejestracji oraz ich poprawiania. Dane te może samodzielnie modyfikować w swoim profilu użytkownika.
4. Użytkownik może zgłosić swoje konto do usunięcia: Ze względów bezpieczeństwa, możliwość usunięcia konta użytkownika posiada wyłącznie Administrator serwisu www.avonline.pl. Jeśli Użytkownik chce aby jego konto zostało usunięte, powinien (kolejno):

a) Wysłać prośbę o usunięcie konta poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.avonline.pl/kontakt. Wiadomość powinna zawierać: informację z prośbą o usuniecie konta, login tego konta oraz aktywny adres e-mail przypisany do tego konta.
b) W ciągu maksymalnie kilku dni, Administrator wyśle do Użytkownika wiadomość zwrotną na adres e-mail podany w formularzu kontaktowym. Wiadomość ta będzie zapytaniem dotyczącym potwierdzenia chęci usunięcia konta.
c) W odpowiedzi na wiadomość od Administratora Serwisu, Użytkownik z adresu e-mail przypisanego do swojego konta w Serwisie, powinien potwierdzić chęć usunięcia konta.
d) Dopiero po otrzymaniu potwierdzenia chęci usunięcia konta przez Użytkownika, konto Użytkownika może zostać usunięte. Użytkownik na potwierdzenie chęci usunięcia konta ma 72 godziny (3 doby). Po tym czasie, przy braku potwierdzenia należy wysłać kolejną prośbę.

5. Konto nie zostanie usunięte jeśli Administrator serwisu nie otrzyma od Użytkownika potwierdzenia chęci usunięcia konta lub potwierdzenie zostanie wysłane przez Użytkownika z innego adresu e-mail niż te przypisane do konta w Serwisie.
6. Administrator ma 14 dni na usuniecie konta. Zwykle trwa to znacznie krócej. Termin rozpoczyna swój bieg po otrzymaniu przez Administratora od Użytkownika potwierdzenia chęci usunięcia konta.
7. Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia.
8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności jeśli konto nie zostanie usunięte z przyczyn niezależnych od niego, takich jak:

a) brak dostępu do Internetu skutkujący brakiem dostępu do Serwisu; wówczas prośba zostanie rozpatrzona po uzyskaniu dostępu do sieci;
b) zdarzeń losowych i siły wyższej;
c) nie otrzymanie wysłanego potwierdzenia wynikające z problemów technicznych z pocztą elektroniczną bądź działającymi filtrami antyspamowymi poczty Administratora lub operatora poczty Użytkownika.

9. Z Konta może korzystać tylko i wyłącznie Użytkownik, który dokonał jego rejestracji. Zabrania się zakładania Konta, z którego będą korzystać osoby trzecie.
10. Zabrania się sprzedaży utworzonych kont.
11. Użytkownik może zarejestrować i korzystać z jednego konta.
12. Każde nowo założone konto podlega aktywacji polegającej na odebraniu przez Użytkownika wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej podanej w formularzu rejestracyjnym oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.
13. Administrator lub Moderator ma prawo zablokowania bądź usunięcia Konta Użytkownika bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika.
14. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych swoich Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania. Zmiany danych może dokonać poprzez edycję danych na swoim koncie Użytkownika.
15. Administrator lub Moderator ma prawo zmiany/usunięcia całości lub części danych wprowadzonych przez Użytkownika, w szczególności opisów użytkownika, bez konieczności podawania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika.
16. Niedozwolone jest zamieszczanie w opisie profilu:

a) treści obraźliwych i powszechnie uznanych za nieetyczne czy niestosowne;
b) wulgaryzmów;
c) adresów komercyjnych stron internetowych reklamujących bądź sprzedających towary/usługi;
d) treści będących SPAMem;
e) treści mogących naruszyć dobro i godność osób trzecich.

VI. Materiały zamieszczane w serwisie
1. Publikując treści lub zdjęcia w serwisie avonkatalog.pl, Użytkownik oświadcza, iż:

a) posiada odpowiednie zgody i uprawnienia określone prawem, które pozwalają na opublikowanie tych treści lub zdjęć w Serwisie;
b) zdjęcie nie narusza w jakikolwiek sposób praw i wolności obywatelskich, a także godności osób trzecich i jest zgodne z obowiązującym prawem;
c) zdjęcie nie prezentuje treści erotycznych.

2. Treści oraz zdjęcia zamieszczane w Serwisie mogą (ale nie muszą) podlegać moderacji (sprawdzeniu) przez Administratora lub Moderatora.
3. Administrator lub Moderator ma prawo zmniejszenia/skompresowania zdjęć Użytkownika, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie.
4. Administrator lub Moderator serwisu avonkatalog.pl nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem w jakim musi zweryfikować zamieszczone w serwisie dane.
5. Moderator ma prawo usunąć zdjęcie Użytkownika, bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika.

VII. Komentarze
1. Użytkownik w swoich komentarzach nie może:

a) zamieszczać wulgaryzmów i obraźliwych zwrotów
b) dodawać w jego treści reklam jakichkolwiek towarów, usług oraz jakichkolwiek adresów komercyjnych stron internetowych,
c) spamować,
d) powtarzać w znaczącym stopniu treść komentarzy tzn. flood.

VIII. Wiadomości Prywatne
1. Zabrania się wykorzystywania systemu Wiadomości Prywatnych do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako SPAM.
2. Serwis avonkatalog.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść Wiadomości Prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Za treści i materiały wysyłane poprzez Wiadomości Prywatne odpowiadają osoby wysyłające te Wiadomości.
3. Użytkownik korzystając z ustawień swojego profilu ma możliwość nadania ograniczeń dotyczących otrzymywania Wiadomości Prywatnych.

IX. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili aktualizowany i zmieniany przez Wydawcę i Administratora serwisu avonkatalog.pl.
2. Po wprowadzeniu zmian Użytkownik korzystając z serwisu zgadza się z postanowieniami zaktualizowanego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Użytkownik powinien zaprzestać korzystania z Serwisu.
3. Regulamin i jego późniejsze zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w serwisie avonkatalog.pl.